شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316
  پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316

 • نرخ فعلی:92000000
 • بالاترین قیمت ماه:92000000
 • پایین ترین قیمت ماه:92000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316

آرشیو قیمت کالا تاریخ
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
92,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
93,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
79,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
74,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
73,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
72,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
71,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
71,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
71,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
71,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
71,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
71,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
71,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
72,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
72,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
72,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
72,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
71,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
71,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
71,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
72,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
72,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
73,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
73,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
72,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
67,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
69,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
69,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
67,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
69,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۳
69,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
69,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
70,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
73,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
73,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
69,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
69,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۲
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
61,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
60,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
62,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
57,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
56,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
52,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
50,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
46,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
45,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
45,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
45,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
45,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
45,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
45,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
46,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
46,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
45,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
44,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
44,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
43,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
43,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
43,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
43,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
42,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
42,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
41,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
41,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
41,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
41,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
41,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
40,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
40,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
40,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
40,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
41,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
41,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
41,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
41,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
41,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
42,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
42,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
43,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
43,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
42,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
41,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
41,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
41,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
41,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
40,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
40,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
39,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
39,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
38,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
38,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
38,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
38,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
38,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
38,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
38,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
38,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
38,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
38,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
38,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۱
38,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
38,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
38,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
38,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
38,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
38,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
39,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
39,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
39,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
39,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
39,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
39,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
39,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
38,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
39,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
39,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
39,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
38,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
38,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۲
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
38,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۵
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
38,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
38,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
38,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۱
38,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۰
38,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۷
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۸
38,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
39,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
39,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۶
39,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۴
39,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۳۱
39,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۵
39,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۱
39,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۷
39,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۴
39,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
39,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۳
39,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۷
39,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
39,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۹
39,100,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۵
39,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲
39,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۱۷
39,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲
38,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۲
39,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۵
39,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۲
38,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۱
38,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱
38,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۹
38,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۰
39,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۳
39,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۹
39,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
38,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
38,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
38,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
38,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۴
38,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
39,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
38,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
38,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
37,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۴
38,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳
37,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۷
38,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
38,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۱
38,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
38,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
38,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
37,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۰
37,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
37,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۲۰
37,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۶
37,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
38,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
38,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
38,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
37,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
37,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
38,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
38,100,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
38,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
37,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
37,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۴
37,100,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
37,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
37,100,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
37,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
37,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
37,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
37,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
38,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 92,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 92,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%