شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سنگین فیلم چین
  پلی اتیلن سنگین فیلم چین

 • نرخ فعلی:1080
 • بالاترین قیمت ماه:1080
 • پایین ترین قیمت ماه:1080
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم چین

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,080 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,095 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
1,102 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۲
1,095 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
1,085 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
1,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
1,085 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
1,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
1,087 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
1,097 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
1,070 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
1,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,110 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,165 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
1,210 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
1,235 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,262 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
1,267 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
1,282 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,280 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
1,290 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
1,295 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
1,305 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
1,307 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
1,302 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,285 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
1,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
1,320 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
1,330 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,365 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
1,375 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
1,370 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
1,380 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
1,355 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
1,335 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
1,310 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
1,290 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,325 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
1,357 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
1,375 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
1,370 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
1,360 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
1,350 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,357 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
1,325 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
1,295 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,287 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
1,292 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,290 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
1,295 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
1,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
1,240 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,245 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
1,260 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
1,230 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
1,220 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
1,215 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,245 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,167 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,140 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
1,120 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
1,110 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,087 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
1,072 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,055 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
1,067 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,070 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
1,075 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
1,080 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,080 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,088 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 8 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.74%