شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه
  پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه

 • نرخ فعلی:1100
 • بالاترین قیمت ماه:1100
 • پایین ترین قیمت ماه:1100
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۱۸

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
1,095 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۲
1,040 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
1,065 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
1,080 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
1,095 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
1,115 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
1,145 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
1,160 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
1,225 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
1,235 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,245 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
1,255 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,280 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
1,305 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
1,290 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
1,310 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,335 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
1,310 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
1,295 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
1,275 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
1,225 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,170 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,165 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
1,135 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,110 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
1,115 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,075 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
1,065 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,060 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,050 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,100 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,100 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%