شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سنگین تزریقی چین
  پلی اتیلن سنگین تزریقی چین

 • نرخ فعلی:972
 • بالاترین قیمت ماه:972
 • پایین ترین قیمت ماه:972
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی چین

آرشیو قیمت کالا تاریخ
972 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,010 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
995 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۲
990 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
985 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
970 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
965 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
955 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,015 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,030 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
1,085 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
1,120 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,145 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
1,155 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,170 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
1,175 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
1,190 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
1,195 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
1,175 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
1,190 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
1,230 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
1,195 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
1,175 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
1,165 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
1,150 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
1,135 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,160 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
1,165 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
1,170 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
1,150 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,112 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
1,130 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
1,132 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,112 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
1,130 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,140 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
1,135 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
1,140 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
1,145 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
1,175 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,180 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,120 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,107 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
1,075 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
1,065 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,055 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
1,025 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
1,030 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,045 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
1,035 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
1,050 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 972 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 991 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 19 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.95%