شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان
  پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان

 • نرخ فعلی:1010
 • بالاترین قیمت ماه:1010
 • پایین ترین قیمت ماه:1010
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۰/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,010 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
1,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
1,070 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
1,075 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
1,085 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
1,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,145 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
1,210 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,230 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
1,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
1,260 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
1,270 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,290 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
1,300 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
1,305 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
1,310 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
1,255 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
1,250 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
1,190 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,180 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,140 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
1,130 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
1,120 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,110 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,090 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,075 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,080 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
1,095 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
1,105 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,115 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
1,120 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,010 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,010 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%