شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه
  پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه

 • نرخ فعلی:1045
 • بالاترین قیمت ماه:1045
 • پایین ترین قیمت ماه:1045
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,045 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,035 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
1,015 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
1,060 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
1,080 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
1,085 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
1,110 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
1,110 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,155 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
1,215 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,225 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
1,210 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
1,220 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
1,185 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,115 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
1,110 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,095 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
1,055 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
1,065 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,055 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,050 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
1,075 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
1,105 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,045 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,040 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 5 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.48%