شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سنگین بادی چین
  پلی اتیلن سنگین بادی چین

 • نرخ فعلی:1065
 • بالاترین قیمت ماه:1065
 • پایین ترین قیمت ماه:1065
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سنگین بادی چین

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,065 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,080 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
1,062 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۲
1,060 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
1,065 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
1,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
1,045 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
1,055 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
1,035 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
1,040 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,115 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
1,205 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
1,225 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,240 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
1,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
1,260 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,270 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
1,275 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
1,285 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
1,287 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
1,277 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
1,280 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,275 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
1,285 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
1,307 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,325 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
1,322 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
1,320 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
1,310 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
1,260 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
1,250 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,280 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
1,320 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
1,330 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
1,325 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,305 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
1,275 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
1,240 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,220 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,215 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
1,205 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
1,185 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
1,175 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
1,180 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,195 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,135 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,130 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
1,110 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
1,077 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,072 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,055 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
1,047 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
1,032 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,020 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,030 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
1,025 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
1,040 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,065 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,073 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 8 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.75%