شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه
  پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه

 • نرخ فعلی:1075
 • بالاترین قیمت ماه:1075
 • پایین ترین قیمت ماه:1075
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,075 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,055 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
1,030 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
1,060 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
1,110 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
1,120 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
1,130 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
1,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
1,230 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
1,235 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
1,280 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
1,255 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
1,287 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,340 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
1,265 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
1,235 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
1,220 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
1,190 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,175 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
1,165 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
1,115 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,082 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
1,090 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,115 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,080 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,035 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,020 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,075 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,065 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 10 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.94%