شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سبک چین
  پلی اتیلن سبک چین

 • نرخ فعلی:1045
 • بالاترین قیمت ماه:1045
 • پایین ترین قیمت ماه:1045
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سبک چین

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,045 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,075 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
1,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۲
1,035 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
1,020 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
1,010 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
1,005 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
1,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
990 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
975 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,010 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,030 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
1,050 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
1,070 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,090 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
1,110 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
1,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
1,130 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
1,135 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
1,140 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
1,145 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
1,140 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,110 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
1,105 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
1,115 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
1,125 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,140 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
1,165 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
1,167 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
1,177 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
1,185 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
1,190 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
1,185 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
1,150 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,160 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
1,190 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
1,215 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
1,230 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
1,240 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
1,220 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
1,190 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
1,180 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,170 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
1,175 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
1,185 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,210 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
1,215 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
1,225 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
1,220 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,240 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
1,230 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
1,220 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
1,240 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
1,245 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
1,255 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,220 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,192 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
1,182 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
1,170 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,155 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,150 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
1,127 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
1,105 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,097 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
1,105 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,110 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
1,125 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
1,140 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,045 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,060 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 15 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.44%