شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سبک هندوستان
  پلی اتیلن سبک هندوستان

 • نرخ فعلی:1070
 • بالاترین قیمت ماه:1070
 • پایین ترین قیمت ماه:1070
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۱۸

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سبک هندوستان

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,070 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
1,057 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۲
1,035 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
995 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
1,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
1,005 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
1,030 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,055 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
1,110 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,115 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
1,130 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
1,150 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,155 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
1,135 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
1,130 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,140 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,115 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
1,145 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,160 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
1,175 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
1,180 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
1,185 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,225 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
1,220 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
1,225 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
1,220 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
1,210 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,205 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,202 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
1,195 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,190 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
1,205 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,217 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
1,267 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,070 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,070 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%