شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سبک خطی چین
  پلی اتیلن سبک خطی چین

 • نرخ فعلی:1015
 • بالاترین قیمت ماه:1015
 • پایین ترین قیمت ماه:1015
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سبک خطی چین

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,015 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,020 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
1,030 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۲
1,025 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
1,020 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
1,082 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
1,015 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
995 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,015 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,052 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
1,060 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,090 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
1,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
1,110 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
1,115 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
1,120 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,100 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
1,105 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
1,125 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,140 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
1,160 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
1,180 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
1,190 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
1,170 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
1,160 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
1,170 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
1,145 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
1,130 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,160 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
1,180 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
1,205 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
1,210 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
1,220 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
1,210 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
1,175 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
1,170 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,150 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
1,145 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
1,150 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
1,157 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
1,160 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
1,165 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
1,150 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,175 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
1,180 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
1,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
1,210 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,225 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,150 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,135 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
1,125 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,115 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,110 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
1,080 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
1,060 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,045 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
1,047 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,057 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
1,045 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
1,065 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,015 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,018 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 3 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3%