شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سبک خطی هندوستان
  پلی اتیلن سبک خطی هندوستان

 • نرخ فعلی:970
 • بالاترین قیمت ماه:970
 • پایین ترین قیمت ماه:970
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سبک خطی هندوستان

آرشیو قیمت کالا تاریخ
970 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۲
950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
965 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
975 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,060 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,065 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,080 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
1,090 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,105 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
1,120 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,135 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
1,140 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
1,120 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
1,112 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,145 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,115 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,110 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,115 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
1,125 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,135 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
1,140 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
1,150 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
1,140 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,120 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,100 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,085 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,090 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
1,110 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
1,120 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,140 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 970 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 970 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%