شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • پلی اتیلن سبک خطی ترکیه
  پلی اتیلن سبک خطی ترکیه

 • نرخ فعلی:1030
 • بالاترین قیمت ماه:1030
 • پایین ترین قیمت ماه:1030
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت پلی اتیلن سبک خطی ترکیه

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,030 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,015 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
1,010 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
1,030 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
985 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
975 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
985 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
1,005 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
1,015 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
1,040 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
1,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
1,110 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,160 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
1,170 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
1,187 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
1,192 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
1,217 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
1,237 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
1,215 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
1,170 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
1,140 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,130 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
1,135 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
1,165 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,180 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,130 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
1,125 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,120 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
1,115 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,130 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
1,145 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,030 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,023 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 7 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.68%