شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • وانت کارا 2000 - دو کابین
  وانت کارا 2000 - دو کابین

 • نرخ فعلی:76000000
 • بالاترین قیمت ماه:76000000
 • پایین ترین قیمت ماه:76000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۸

نمودار تحولات سالانه قیمت وانت کارا 2000 - دو کابین

آرشیو قیمت کالا تاریخ
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
62,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
43,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
41,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
40,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
39,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
39,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
37,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
37,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
36,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
36,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱
37,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
37,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
36,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 76,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 76,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%