شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • وانت کارا 2000 - تک کابین
  وانت کارا 2000 - تک کابین

 • نرخ فعلی:67000000
 • بالاترین قیمت ماه:67000000
 • پایین ترین قیمت ماه:67000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۸

نمودار تحولات سالانه قیمت وانت کارا 2000 - تک کابین

آرشیو قیمت کالا تاریخ
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
40,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
39,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
37,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
37,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
36,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
34,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۵
34,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
34,090,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
33,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
33,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 67,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 67,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%