شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون
  وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون

 • نرخ فعلی:235000000
 • بالاترین قیمت ماه:235000000
 • پایین ترین قیمت ماه:235000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون

آرشیو قیمت کالا تاریخ
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
216,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۲
199,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
197,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
196,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
201,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
214,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
216,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
217,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
221,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
226,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
217,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
212,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
245,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
133,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۰
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
107,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
110,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
125,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
120,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
118,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۶
116,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
113,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
110,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
110,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
109,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
109,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۸
107,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
107,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
105,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
105,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱
99,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۷
98,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۹
95,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۳
93,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۲
90,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
80,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
77,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
76,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
80,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
77,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۴
73,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
74,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
77,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 235,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 235,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%