شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • وانت زامیاد 24 گازسوز
  وانت زامیاد 24 گازسوز

 • نرخ فعلی:70000000
 • بالاترین قیمت ماه:70000000
 • پایین ترین قیمت ماه:70000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۱

نمودار تحولات سالانه قیمت وانت زامیاد 24 گازسوز

آرشیو قیمت کالا تاریخ
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
61,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
60,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
61,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
59,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
59,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
60,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
63,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
54,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
50,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
45,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
43,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
42,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
42,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
41,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
41,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
41,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۵
40,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
38,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
38,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۳
39,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
39,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
38,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
37,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
37,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
35,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
36,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
35,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
35,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
35,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
35,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۳
35,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۳
34,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۴
34,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۹
34,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۹
34,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۵
33,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲
33,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
33,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
33,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
32,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
33,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۷
32,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
32,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
32,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
32,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
32,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
32,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
31,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
31,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
31,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
31,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
31,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
32,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
32,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
33,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
33,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
32,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
31,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
30,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
30,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
30,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
29,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
28,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۸
28,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
29,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
29,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
29,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۰
29,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۶
30,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
30,750,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
31,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
30,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
30,800,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۳
31,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۸
31,400,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
31,700,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
31,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
31,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
31,000,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
30,100,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 70,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 70,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%