شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • وانت زامیاد 24
  وانت زامیاد 24

 • نرخ فعلی:67000000
 • بالاترین قیمت ماه:67000000
 • پایین ترین قیمت ماه:67000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۱

نمودار تحولات سالانه قیمت وانت زامیاد 24

آرشیو قیمت کالا تاریخ
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
58,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
59,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
60,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۳
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
51,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
40,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
40,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
39,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
38,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
38,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
39,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۵
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
36,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۳
36,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
36,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
35,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
34,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
34,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
33,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
33,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
33,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
33,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
33,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۳
32,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۴
32,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۹
32,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۵
32,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲
31,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
31,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
31,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
31,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۷
30,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
31,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
30,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
30,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
30,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
30,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
30,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
30,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
31,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
31,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
31,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
30,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
29,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
27,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
27,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
27,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
27,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
26,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
25,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
26,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
26,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
26,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
26,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۰
26,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۶
27,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
28,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
29,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
29,200,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
29,000,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۳
29,100,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۸
29,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
28,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
29,900,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
28,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
28,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
28,200,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
27,800,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 67,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 67,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%