شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)
    وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

 • نرخ فعلی:75000000
 • بالاترین قیمت ماه:75000000
 • پایین ترین قیمت ماه:75000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 75,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 75,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%