شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   وانت دو کابین آسنا
    وانت دو کابین آسنا

 • نرخ فعلی:270000000
 • بالاترین قیمت ماه:270000000
 • پایین ترین قیمت ماه:270000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۴

نمودار تحولات سالانه قیمت   وانت دو کابین آسنا

آرشیو قیمت کالا تاریخ
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
257,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
253,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
259,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 270,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 270,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%