شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • وانت آریسان دوگانه‌ سوز
  وانت آریسان دوگانه‌ سوز

 • نرخ فعلی:50000000
 • بالاترین قیمت ماه:50000000
 • پایین ترین قیمت ماه:50000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت وانت آریسان دوگانه‌ سوز

آرشیو قیمت کالا تاریخ
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
37,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
36,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
43,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
31,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
31,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
31,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
30,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
29,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
30,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
30,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
30,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
30,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
30,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
30,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
30,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
29,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
28,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
28,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
27,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
27,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
27,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
27,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
27,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
27,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
27,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
27,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
28,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
28,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
28,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
28,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
27,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
27,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
27,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
27,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
27,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
26,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
26,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
26,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۸
27,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
27,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
26,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
26,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱
26,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۷
26,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
25,900,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۷
26,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۰
26,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 50,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 50,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%