شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • هیوندای توسان TL
  هیوندای توسان TL

 • نرخ فعلی:560000000
 • بالاترین قیمت ماه:560000000
 • پایین ترین قیمت ماه:560000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۸

نمودار تحولات سالانه قیمت هیوندای توسان TL

آرشیو قیمت کالا تاریخ
560,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
510,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
500,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
470,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
460,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
450,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
445,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
450,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
465,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
475,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
485,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
485,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
500,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
490,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
495,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
500,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
520,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
540,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
530,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
515,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۲
510,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
498,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
495,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
480,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
470,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
460,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
465,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
445,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
430,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
420,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
410,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
420,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
425,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
440,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
455,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
435,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
385,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
365,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
362,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
352,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
335,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
305,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
272,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
263,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
259,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
255,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
250,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
255,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
260,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
263,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
262,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
258,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
259,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
257,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
255,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
245,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۵
244,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
245,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
237,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
235,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
230,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
227,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
208,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
206,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
208,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
205,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
208,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
205,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
203,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
197,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
191,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
191,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
192,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 560,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 560,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%