شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • هیوندای اکسنت
  هیوندای اکسنت

 • نرخ فعلی:237000000
 • بالاترین قیمت ماه:237000000
 • پایین ترین قیمت ماه:237000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت هیوندای اکسنت

آرشیو قیمت کالا تاریخ
237,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
221,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
213,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
197,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
188,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
187,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
186,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
184,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
183,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
184,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
186,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
187,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
191,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
193,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
194,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
196,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
196,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
196,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
197,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
199,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
194,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
188,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
189,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
192,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
21,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
206,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
216,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۲
206,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
190,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
186,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
192,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
187,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
164,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
162,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
164,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
162,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
158,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
156,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
151,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
157,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
162,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
162,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
157,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
151,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
114,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
111,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
112,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
113,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
115,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
114,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
113,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
116,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
118,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
117,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
115,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
114,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۵
112,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
105,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
103,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
106,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
108,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
109,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
108,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
97,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 237,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 237,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%