شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • هیوندای النترا 2.0 نیوفیس فول 2017
  هیوندای النترا 2.0 نیوفیس فول 2017

 • نرخ فعلی:395000000
 • بالاترین قیمت ماه:395000000
 • پایین ترین قیمت ماه:395000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۵

نمودار تحولات سالانه قیمت هیوندای النترا 2.0 نیوفیس فول 2017

آرشیو قیمت کالا تاریخ
395,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
380,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
360,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
315,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
327,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
328,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
345,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
350,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
355,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
350,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
365,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
345,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
335,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
317,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
308,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
305,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
290,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
315,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
307,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
302,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
245,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
236,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
226,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۵
204,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
196,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
189,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
183,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
188,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
185,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
190,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
185,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
182,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
179,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۷
176,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
175,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
170,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
172,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۵
169,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
173,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
167,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
165,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
163,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
160,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
159,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲
156,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
158,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
157,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
156,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
155,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
157,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
156,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
154,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
153,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
151,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
149,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
148,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
146,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
144,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
143,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
142,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
140,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۰
139,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
139,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۴
140,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
143,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
142,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۳
143,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
143,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۶
144,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۴
145,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۸
146,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۰
148,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲
149,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱
148,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۶
149,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
151,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
154,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۰
153,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۳
152,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۳
153,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۷
143,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۶
140,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
148,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 395,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 395,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%