شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • هیوندای النترا 2.0
  هیوندای النترا 2.0

 • نرخ فعلی:430000000
 • بالاترین قیمت ماه:430000000
 • پایین ترین قیمت ماه:430000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت هیوندای النترا 2.0

آرشیو قیمت کالا تاریخ
430,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
420,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
390,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
380,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
350,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
342,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
339,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
337,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
348,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
347,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
335,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
343,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
355,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
360,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
360,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
350,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
345,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
360,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
370,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
380,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
390,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
370,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
360,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
355,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
358,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۲
353,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
343,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
338,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
323,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
297,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
290,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
315,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
305,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
302,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
345,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
305,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
255,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
247,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
245,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
226,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
224,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
222,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
214,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
204,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
195,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
193,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
191,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
186,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
180,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
185,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
187,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
190,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
188,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
185,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
183,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
181,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
178,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
172,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
169,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۵
172,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
167,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
160,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
157,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
155,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
156,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
154,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
153,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
152,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
153,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
146,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
139,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
139,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
135,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 430,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 430,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%