شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5
  هر کیلو قوطی 30x20

 • نرخ فعلی:5750
 • بالاترین قیمت ماه:6050
 • پایین ترین قیمت ماه:5750
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:100
 • درصد بیشترین نوسان ماه:5.22%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۷/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۵
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۶/۵
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۵
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
6,530 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,630 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,670 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,770 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
7,530 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
7,330 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
6,410 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۹
6,280 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,380 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,480 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,280 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
6,080 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,910 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
5,950 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۷
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
5,590 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,490 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,390 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,310 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,320 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
5,220 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,070 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
4,970 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4,910 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,960 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
4,980 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,890 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
4,840 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,890 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
4,990 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
5,130 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
5,190 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5,310 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,380 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,440 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,780 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
5,830 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,980 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
6,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
6,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
6,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6,440 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
6,490 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
6,390 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
6,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
6,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
6,010 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
6,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
6,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
6,220 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
6,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
6,090 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
6,140 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
6,340 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
6,390 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
6,580 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
6,180 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
6,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
6,310 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
6,210 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
5,660 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
5,460 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
5,390 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
5,290 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
5,390 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
5,520 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
5,420 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
5,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
5,360 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
5,620 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
5,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
5,520 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
5,120 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
5,140 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
5,110 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
5,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,810 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,910 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,510 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,110 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
4,460 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,630 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,530 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,570 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,610 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,620 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
3,660 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,680 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,710 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,610 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,490 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
3,440 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,410 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,390 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,360 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,160 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
3,180 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,140 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
3,160 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
3,140 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
3,060 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
3,030 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,040 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
3,070 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,120 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
3,190 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,020 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
2,990 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,860 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
2,870 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,880 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
2,890 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۴
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
3,050 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
3,150 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
3,050 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,010 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,890 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
2,860 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,870 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,890 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
3,090 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
3,050 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
2,840 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,780 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,790 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۲
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,420 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
2,370 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,310 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,260 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,210 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
2,160 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
2,090 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
2,090 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
2,030 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
2,020 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۶/۶
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,960 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
1,970 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
1,980 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
1,990 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
2,090 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
2,090 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
2,130 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
2,160 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
2,135 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
2,160 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
2,190 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
2,020 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۶
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
1,690 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,710 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,720 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,560 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,510 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,440 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
1,390 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۹
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,320 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۰
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,340 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,375 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,365 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,380 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,380 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,400 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
1,420 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,410 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
1,460 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۰
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۰/۷
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۰
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۸
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,585 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۲
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۴
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,655 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,665 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,685 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۸
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۵/۸
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
1,675 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۰
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۲/۶
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
1,870 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۰
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
1,920 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
1,880 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
1,870 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1,880 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
1,890 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
1,870 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
1,850 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,890 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
1,840 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,890 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,910 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
1,920 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,930 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,940 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
1,970 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
1,980 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
2,020 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۸
2,030 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
2,060 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,100 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
2,110 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
2,130 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,140 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
2,150 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,190 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
2,200 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,210 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,160 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,190 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 6,048 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 298 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,421 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 671 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.67%