شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • هایما S5
  هایما S5

 • نرخ فعلی:232000000
 • بالاترین قیمت ماه:232000000
 • پایین ترین قیمت ماه:232000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت هایما S5

آرشیو قیمت کالا تاریخ
232,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
233,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
234,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
202,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
193,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
192,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
193,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
186,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
183,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
176,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
176,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۲
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
174,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
171,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
168,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۸
169,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
168,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
167,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
168,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
169,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
171,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
171,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
174,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
176,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
174,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
174,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
174,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
178,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
178,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
177,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
174,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
171,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
166,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
163,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
176,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
171,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
177,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
178,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
179,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
185,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
184,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
183,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
177,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
171,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
182,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
177,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
168,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
178,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
158,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
148,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
144,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
141,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
138,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
134,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
122,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
120,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
136,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
136,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
142,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
136,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
106,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۴
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
101,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
97,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
96,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
95,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
92,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
92,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
93,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
93,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
95,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
94,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
95,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
96,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
98,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
100,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
101,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
102,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
104,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
98,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
97,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
95,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
93,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
92,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
92,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۲
93,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
93,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
89,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 232,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 232,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%