شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018
  میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018

 • نرخ فعلی:390000000
 • بالاترین قیمت ماه:390000000
 • پایین ترین قیمت ماه:390000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۵

نمودار تحولات سالانه قیمت میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018

آرشیو قیمت کالا تاریخ
390,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
316,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
312,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۶
300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
320,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۳
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
290,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
285,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
255,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
245,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
255,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
245,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
227,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
219,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
209,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
204,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۵
184,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
179,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
175,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
179,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 390,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 390,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%