شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • مزدا3 آپشنال
  مزدا3 آپشنال

 • نرخ فعلی:330000000
 • بالاترین قیمت ماه:330000000
 • پایین ترین قیمت ماه:330000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت مزدا3 آپشنال

آرشیو قیمت کالا تاریخ
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
327,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
330,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
300,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
293,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
278,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
273,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
267,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
264,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
266,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
267,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
268,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
269,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
272,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
273,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
274,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
271,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
273,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
281,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
278,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
283,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
282,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
283,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
286,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
289,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
290,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
292,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
292,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
288,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
287,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
285,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
284,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
282,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
274,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
272,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
273,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
277,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
282,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
278,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
282,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
278,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
286,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
290,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
287,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
305,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
293,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
283,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
285,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
287,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
283,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
285,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
292,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۲
290,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
284,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
282,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
276,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
271,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
267,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
271,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
268,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
266,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
260,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
243,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
237,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
234,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
240,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
223,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
217,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
214,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
212,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
211,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۸
213,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
208,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
212,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
211,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
215,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
217,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
207,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
205,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
235,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
198,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
171,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
166,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۸
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
148,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
148,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
147,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
142,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
141,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۳
140,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
147,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
149,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
150,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
148,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
146,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
145,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
144,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
140,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
140,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
139,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
138,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
137,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
136,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 330,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 330,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%