شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • لکسوس RX 350 . فول 2013
  لکسوس RX 350 . فول 2013

 • نرخ فعلی:1450000000
 • بالاترین قیمت ماه:1450000000
 • پایین ترین قیمت ماه:1450000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۵

نمودار تحولات سالانه قیمت لکسوس RX 350 . فول 2013

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,450,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
1,350,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
1,230,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
1,280,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
1,350,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
1,350,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
1,420,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
1,450,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
1,370,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
1,250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
1,300,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
1,250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
1,200,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
1,090,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
1,050,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
995,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
980,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
940,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
930,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۵
900,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
910,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
880,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
870,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
850,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
825,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
850,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۸
860,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
870,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
880,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
910,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
930,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
935,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
880,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
840,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۷
800,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
730,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
700,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
690,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
695,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
685,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
625,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
605,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲
565,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۶
582,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
570,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۹
550,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
570,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,450,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,450,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%