شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   سیتروئن C3
    سیتروئن C3

 • نرخ فعلی:318000000
 • بالاترین قیمت ماه:318000000
 • پایین ترین قیمت ماه:318000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت   سیتروئن C3

آرشیو قیمت کالا تاریخ
318,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
307,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
299,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
295,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
291,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
278,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
277,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
276,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
273,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
272,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
275,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
273,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
268,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
267,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
265,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
268,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
271,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
285,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
288,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
293,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
294,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
295,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
307,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
345,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
238,450,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 318,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 318,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%