شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سمند LX . کد 29340
  سمند LX . کد 29340

 • نرخ فعلی:79000000
 • بالاترین قیمت ماه:79000000
 • پایین ترین قیمت ماه:79000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت سمند LX . کد 29340

آرشیو قیمت کالا تاریخ
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
80,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
83,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
63,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
62,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
62,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
59,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
59,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
59,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
59,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
59,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
60,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
59,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۳
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
60,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
59,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
57,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
57,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
55,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
55,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
56,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
56,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
56,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
54,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
52,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
52,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
52,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
52,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
52,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
54,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۲
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
54,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
52,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
48,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
46,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
46,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
48,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
44,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
40,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
37,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
35,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
37,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
37,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
37,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
37,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
37,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
35,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
35,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
35,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
34,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
33,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
33,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
33,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۸
34,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
34,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
34,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
34,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
34,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
34,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
34,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
34,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
34,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
34,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
34,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
33,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
33,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
33,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
33,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
34,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
34,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
35,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
35,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
33,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
33,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
33,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
32,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
32,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
32,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
32,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
32,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
32,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
32,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
31,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
31,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
31,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
31,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
31,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
31,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۹
31,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
31,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
31,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
31,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
31,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
31,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
32,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
31,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
32,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
32,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
32,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
32,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
32,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
32,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
32,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
32,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
32,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
32,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
32,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
31,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
31,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
31,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
31,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
31,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
31,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
32,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
32,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۱
32,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
32,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۴
32,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
32,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۴
32,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۷
32,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
32,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۴
32,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
32,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۷
32,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
31,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۰
31,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۷
31,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۵
31,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۸
31,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۵
31,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۴
31,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۶
31,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۹
31,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۳
31,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۴
31,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۹
31,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳۰
31,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
31,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۰
32,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
32,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
33,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
32,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
32,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۴
32,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
32,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
32,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۷
31,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
31,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
30,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
30,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
30,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۰
30,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۷
30,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
30,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
30,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
30,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
30,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
30,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
30,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۷
30,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۵
30,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
30,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
30,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۴
30,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۵
30,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
30,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
30,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
30,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
30,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
30,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۸
30,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۳
30,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
30,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۰
30,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
31,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
31,100,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
31,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
31,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
30,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
30,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۸
30,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
30,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۸
30,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
30,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
30,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
30,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
30,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
29,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
29,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
29,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
29,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
29,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
29,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
29,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
29,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
29,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۷
29,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
29,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
29,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲
29,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
29,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
29,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
29,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
29,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۸
29,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۵
29,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
30,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
30,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
30,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 79,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 79,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%