شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سمند EF7 . کد 29212
  سمند EF7 . کد 29212

 • نرخ فعلی:82000000
 • بالاترین قیمت ماه:82000000
 • پایین ترین قیمت ماه:82000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت سمند EF7 . کد 29212

آرشیو قیمت کالا تاریخ
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
65,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
63,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
62,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
61,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
61,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
61,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
61,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
62,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
61,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
60,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
59,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
57,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
58,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
58,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
57,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
54,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
54,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۲
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
50,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
48,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
43,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
38,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
36,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
38,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
38,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
37,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
36,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
36,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
37,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
34,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۸
35,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
35,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
35,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
34,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
34,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
34,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
34,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
34,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
33,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
33,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
33,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
33,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
34,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
34,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
35,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
35,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
35,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
36,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
36,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
36,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
35,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
33,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
32,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
32,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
32,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
32,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
32,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
31,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
31,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
31,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
31,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
31,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
32,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
32,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
32,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
32,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
32,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
32,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
32,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
32,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
32,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
32,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
32,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
32,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
32,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
32,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
32,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
32,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
32,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
32,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱
32,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
31,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
31,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۷
31,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲
31,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
31,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
31,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۶
31,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۴
32,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
32,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۴
32,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۷
32,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
32,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۴
32,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
32,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۹
32,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۷
32,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
31,900,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۵
31,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۸
31,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۳
31,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۳۰
31,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۵
31,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۴
31,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۶
31,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۹
31,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۳
31,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۷
32,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۹
32,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳۰
32,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
32,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
32,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
32,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
32,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
32,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۷
31,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
31,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
30,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
30,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
30,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
30,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
30,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۳۱
30,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
30,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
30,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
29,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۷
30,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
30,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
30,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
30,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۴
30,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
30,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۵
30,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
30,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
30,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۱
30,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
30,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۳
30,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
30,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
30,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
31,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
29,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
29,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۴
29,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۸
29,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
29,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
29,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
29,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
29,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
29,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۴
29,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
29,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
29,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
29,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
29,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۷
29,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
29,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
29,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۱
29,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲
29,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
29,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
29,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
29,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
29,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۵
29,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
30,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
30,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
30,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۱
30,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 82,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 82,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%