شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116

 • نرخ فعلی:88000000
 • بالاترین قیمت ماه:88000000
 • پایین ترین قیمت ماه:88000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116

آرشیو قیمت کالا تاریخ
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
92,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
70,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
69,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
67,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
66,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
64,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
65,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
65,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
66,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
65,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
65,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
64,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
64,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
64,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
63,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۲
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
54,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
49,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
55,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
47,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
47,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
46,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
44,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
42,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
41,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
40,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
39,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
39,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
40,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
40,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
40,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
40,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
39,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
39,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
39,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
39,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
39,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
39,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
39,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
39,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
38,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
38,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
37,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
37,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
36,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
37,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
36,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
36,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
36,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۳
36,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
37,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
37,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
37,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
37,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
37,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
37,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
37,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
37,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
37,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
36,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
35,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
35,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
35,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
34,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
34,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
34,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
34,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
34,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
34,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
34,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
34,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
34,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
34,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
34,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
34,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
35,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
35,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
35,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
34,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
34,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
33,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
33,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱
33,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۵
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۱
33,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳
33,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
33,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۴
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۳۱
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۷
34,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
34,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
34,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۹
34,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۷
34,100,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
33,900,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۰
34,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۸
33,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۵
33,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 88,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 88,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%