شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110

 • نرخ فعلی:86000000
 • بالاترین قیمت ماه:86000000
 • پایین ترین قیمت ماه:86000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110

آرشیو قیمت کالا تاریخ
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
76,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
67,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
65,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
64,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
63,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
63,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
64,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
63,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
64,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
63,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۳
63,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
64,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
63,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
63,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
62,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
62,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
62,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
61,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
62,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
61,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
61,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
61,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
60,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
62,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
52,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
52,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
54,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
41,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
40,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
39,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
39,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
38,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
38,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
39,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
39,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
39,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
38,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
39,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
39,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
39,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
39,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
38,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
38,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
38,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
35,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
35,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
36,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
36,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
35,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
35,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
35,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
35,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
35,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
36,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
35,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
35,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۳
35,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
35,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
35,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
36,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
36,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
36,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
36,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
36,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
37,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
37,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
37,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
37,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
36,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
36,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
35,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
35,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
35,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
34,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
35,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
33,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
33,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
33,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
33,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
33,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
33,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
33,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
34,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
34,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
34,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
34,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
34,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 86,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 86,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%