شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سایپا SE 131 ( سفید )
  سایپا SE 131 ( سفید )

 • نرخ فعلی:46000000
 • بالاترین قیمت ماه:46000000
 • پایین ترین قیمت ماه:46000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت سایپا SE 131 ( سفید )

آرشیو قیمت کالا تاریخ
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
46,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
45,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
43,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
42,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
41,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
41,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
40,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
39,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
38,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
35,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
35,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
34,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
35,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
35,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
35,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
34,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
34,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
35,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
35,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
34,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
34,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
33,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
33,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
33,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
32,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
32,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
32,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
31,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
31,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
32,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
32,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
31,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
32,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
32,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
32,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۳
32,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
32,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
34,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
34,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
33,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
33,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
37,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
33,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۹
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
39,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
30,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
28,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
28,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
27,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
27,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
27,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
27,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
27,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
26,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
26,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
26,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
26,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
25,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
24,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
24,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
24,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
24,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
23,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
23,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
23,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
23,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
23,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
23,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
22,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
22,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
22,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
22,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
22,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
22,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
22,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
22,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
21,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
22,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
22,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
22,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
22,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
22,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
22,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
22,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
22,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
22,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۱
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۳
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
21,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
21,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
21,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
21,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
21,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
21,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
21,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
21,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
21,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
21,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
21,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
21,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
21,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
21,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲
21,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۸
21,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
21,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
20,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
20,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۴
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
20,900,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۳
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۰
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۸
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
20,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۸
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱
20,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۳
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۹
20,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۰
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۷
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۹
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۷
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۴
20,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۰
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
20,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
20,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۷
20,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
20,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
20,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
20,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
19,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
19,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
20,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۴
19,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
19,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
19,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
20,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
19,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۷
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۰
19,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
19,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۷
19,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
19,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
19,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
19,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
19,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۱
19,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 46,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 46,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%