شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سایپا SE 131 ( تنوع رنگ )
  سایپا SE 131 ( تنوع رنگ )

 • نرخ فعلی:46600000
 • بالاترین قیمت ماه:46600000
 • پایین ترین قیمت ماه:46600000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت سایپا SE 131 ( تنوع رنگ )

آرشیو قیمت کالا تاریخ
46,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
46,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
46,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
45,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
41,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
40,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
40,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
39,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
39,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
38,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
36,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
35,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
35,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
35,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
34,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
35,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
34,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
33,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
32,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
32,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
33,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
32,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
32,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
32,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
31,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
32,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
32,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
33,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
34,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
35,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
35,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
34,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
33,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
34,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
34,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
34,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
35,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
37,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
33,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
33,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۹
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
39,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
38,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
33,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
30,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
29,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
28,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
28,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
27,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
27,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
28,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
26,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
26,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
27,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
26,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
25,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
25,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
24,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
24,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
24,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
24,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
23,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
23,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
23,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
22,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
22,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
22,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
22,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
22,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
22,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
22,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
22,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
22,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
22,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
22,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
22,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
22,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۳
22,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
22,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
22,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
22,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
22,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
22,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۱
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
21,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
21,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
21,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
21,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
21,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
21,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۷
21,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲
21,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
21,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
21,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۴
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۳
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۸
20,900,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۰
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۱
20,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
20,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۷
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
20,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
20,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
20,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
20,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
20,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
20,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
20,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
20,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
20,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۷
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۰
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۷
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
19,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
19,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
19,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۱
19,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۷
19,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
19,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
19,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
19,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۶
19,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۸
19,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
19,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
19,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
19,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۸
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۸
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
20,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۴
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
20,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
20,400,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۳
20,600,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۴
20,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
20,200,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۸
20,300,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
20,100,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۷
20,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
20,200,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
19,900,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
19,900,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
19,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 46,600,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 46,600,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%