شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   سایپا 151
    سایپا 151

 • نرخ فعلی:43000000
 • بالاترین قیمت ماه:43000000
 • پایین ترین قیمت ماه:43000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۸

نمودار تحولات سالانه قیمت   سایپا 151

آرشیو قیمت کالا تاریخ
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
38,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
37,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
37,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
35,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
35,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
35,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
34,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
34,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
34,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
34,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
34,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
34,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
33,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
32,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
33,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
32,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
32,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
32,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
32,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
32,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
31,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
33,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
33,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
32,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
33,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
31,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۹
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
30,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
28,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
28,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
27,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 43,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 43,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%