شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سایپا 132 SE ( سفید )
  سایپا 132 SE ( سفید )

 • نرخ فعلی:48100000
 • بالاترین قیمت ماه:48100000
 • پایین ترین قیمت ماه:48100000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت سایپا 132 SE ( سفید )

آرشیو قیمت کالا تاریخ
48,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
48,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
47,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
46,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
44,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
43,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
42,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
42,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
40,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
40,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
39,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
38,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
37,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
36,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
35,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
35,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
35,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
34,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
34,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
33,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
33,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
34,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
33,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
33,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
33,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
32,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
33,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
33,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
33,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
33,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
36,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
35,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
35,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
35,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
36,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
36,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
37,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
38,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
37,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
35,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
36,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۹
38,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
33,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
30,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
29,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
29,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
28,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
28,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
28,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
28,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
28,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
27,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
26,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
26,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
26,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
26,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
25,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
25,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
24,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
24,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
24,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
24,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
23,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
23,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
22,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
22,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
22,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
22,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
22,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
22,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
22,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
22,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
22,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
22,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۳
23,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
23,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
23,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
22,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
22,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
21,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
21,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۹
21,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
21,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۵
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱
20,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
20,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
20,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
20,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
20,050,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۵
20,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
20,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۷
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۰
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
19,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۸
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 48,100,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 48,100,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%