شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سایپا 132 SE ( تنوع رنگ )
  سایپا 132 SE ( تنوع رنگ )

 • نرخ فعلی:48500000
 • بالاترین قیمت ماه:48500000
 • پایین ترین قیمت ماه:48500000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت سایپا 132 SE ( تنوع رنگ )

آرشیو قیمت کالا تاریخ
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
48,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
49,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
48,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
47,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
45,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
42,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
42,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
41,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
40,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
40,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
39,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
39,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
38,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
37,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
36,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
35,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
35,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
35,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
36,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
34,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
33,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
33,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
32,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
33,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
33,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
36,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
35,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
37,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
34,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
34,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۹
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
40,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
38,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
33,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
31,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
30,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
29,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
29,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
28,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
28,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
28,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
28,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
26,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
26,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
26,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
25,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
25,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
25,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
24,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
24,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
24,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
24,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
23,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
23,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
22,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
22,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
22,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
22,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
22,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
22,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
23,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۳
23,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
23,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
23,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
23,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
23,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
22,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
21,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
21,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۹
21,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
21,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۵
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
20,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
20,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
20,150,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۵
20,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۷
20,100,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۰
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
20,100,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۸
20,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
19,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
19,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
20,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
20,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
20,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
20,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
20,600,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۳
20,800,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
20,400,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۸
20,300,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
20,400,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
20,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
20,000,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۹
20,100,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۲
19,900,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
19,900,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 48,500,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 48,500,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%