شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سایپا 111 SE ( سفید )
  سایپا 111 SE ( سفید )

 • نرخ فعلی:50000000
 • بالاترین قیمت ماه:50000000
 • پایین ترین قیمت ماه:50000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت سایپا 111 SE ( سفید )

آرشیو قیمت کالا تاریخ
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
49,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
50,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
50,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
46,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
44,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
40,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
40,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
39,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
39,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
38,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
38,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
37,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
37,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
38,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
37,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
38,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
38,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
38,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
38,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
37,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
35,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
35,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
35,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
35,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
34,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
37,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۸
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
37,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
39,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۹
38,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
39,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
30,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
30,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
29,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
29,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
29,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
28,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
29,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
28,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
28,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
27,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
28,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
27,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
26,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
26,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
26,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
25,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
25,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
25,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
25,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
25,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
25,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
24,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
24,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
24,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
24,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
25,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
24,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
24,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
24,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
23,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
23,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
23,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
24,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
24,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
23,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
23,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
23,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
23,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
23,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
23,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
23,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
23,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
23,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
23,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
23,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۹
23,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
23,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
23,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
24,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
24,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
24,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
24,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
24,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
23,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
23,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
23,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
23,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
23,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
23,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
23,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
23,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
22,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
23,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
23,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
23,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۱
23,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
23,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
23,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
23,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
23,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
23,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
22,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
22,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
22,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
22,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
22,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
22,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۷
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۶
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۴
21,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۴
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۳
21,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۹
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۷
21,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۵
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۵
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۰
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۷
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۹
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۳
21,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۹
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۰
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۹
21,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۹
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۷
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۱
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۷
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
21,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
20,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
20,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۵
20,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
20,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
20,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
20,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
20,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
20,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۱
20,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
20,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۷
20,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۳
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
20,100,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۴
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۸
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۱
20,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
19,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
19,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
19,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۸
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۸
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۸
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۸
20,350,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
20,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
20,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۱
21,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
21,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
21,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
20,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۶
20,600,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۳
20,800,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۴
20,600,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
20,200,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
20,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۸
20,400,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
20,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۷
20,400,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
20,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
20,200,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
20,400,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
20,200,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
20,100,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۹
20,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۵
20,200,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
20,200,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 50,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 50,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%