شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سایپا 111 SE ( تنوع رنگ )
  سایپا 111 SE ( تنوع رنگ )

 • نرخ فعلی:50800000
 • بالاترین قیمت ماه:50800000
 • پایین ترین قیمت ماه:50800000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت سایپا 111 SE ( تنوع رنگ )

آرشیو قیمت کالا تاریخ
50,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
50,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
50,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
50,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
50,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
48,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
45,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
42,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
42,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
41,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
41,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
41,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
40,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
40,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
40,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
39,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
38,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
38,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
38,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
37,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۷
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
38,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
38,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
38,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
38,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
36,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
35,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
36,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
35,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
36,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
36,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
36,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
38,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
37,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
36,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
37,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۸
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
38,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
39,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
39,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
39,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
36,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
37,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
37,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
37,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۹
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
41,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
38,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
34,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
32,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
30,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
30,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
30,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
29,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
29,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
29,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
29,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
29,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
28,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
28,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
28,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
27,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
27,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
26,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
26,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
25,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
26,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
25,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
25,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
25,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
25,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
25,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
24,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
24,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
24,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
24,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
23,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
24,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
24,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
23,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
23,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
23,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
23,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
23,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
23,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
23,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
23,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
23,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۹
21,503,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
24,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
24,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
24,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
24,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
24,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
23,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
23,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
23,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
23,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
23,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
23,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
23,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
23,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
23,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
23,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
23,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۱
23,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
23,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
23,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
24,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
23,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
23,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
23,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
22,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
22,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
22,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
22,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
22,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
22,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۱
22,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۷
22,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
21,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۶
22,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
21,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۴
21,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۴
21,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۳
21,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
21,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۵
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۵
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۴
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۹
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۳
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۷
21,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۹
21,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
21,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۱
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۷
21,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
21,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
21,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
21,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
20,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
20,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
20,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
20,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
20,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۳
20,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۴
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
20,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
20,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
20,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۱
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
19,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
19,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۸
20,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
20,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
20,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۸
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
20,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
20,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۰
20,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۸
20,450,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
20,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
20,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
20,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
21,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۱
21,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
21,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۴
21,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
20,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۶
20,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
20,800,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۳
20,900,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۴
20,700,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
20,600,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
20,800,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
20,700,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
20,600,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۷
20,700,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
20,400,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
20,600,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
20,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۹
20,400,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
20,400,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 50,800,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 50,800,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%