شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • ساینا LUX اتوماتیک
  ساینا LUX اتوماتیک

 • نرخ فعلی:75000000
 • بالاترین قیمت ماه:75000000
 • پایین ترین قیمت ماه:75000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت ساینا LUX اتوماتیک

آرشیو قیمت کالا تاریخ
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۹
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
47,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
41,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
39,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
39,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
39,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
38,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
40,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
39,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
39,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
38,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
ریال۱۳۹۶/۰۶/۴

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 75,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 75,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%