شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • ساینا EX (سفید)
  ساینا EX (سفید)

 • نرخ فعلی:58700000
 • بالاترین قیمت ماه:58700000
 • پایین ترین قیمت ماه:58700000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت ساینا EX (سفید)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
58,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
59,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
52,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
52,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
50,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
49,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
47,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
47,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
47,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
47,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
46,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
46,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
46,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
46,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
46,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
45,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
44,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
45,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
50,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
50,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
47,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
38,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
3,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
33,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
31,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
31,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
30,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
29,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
29,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
29,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
29,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
29,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
29,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
28,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۹
29,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
29,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
29,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
29,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
29,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
28,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
28,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
28,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
28,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
27,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
28,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
28,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
28,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
28,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
28,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
28,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
28,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
28,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۶
28,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
27,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
27,900,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۸
28,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۷
27,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۵

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 58,700,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 58,700,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%