شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • سانگ‌یانگ کوراندو 2017
  سانگ‌یانگ کوراندو 2017

 • نرخ فعلی:415000000
 • بالاترین قیمت ماه:415000000
 • پایین ترین قیمت ماه:415000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۵

نمودار تحولات سالانه قیمت سانگ‌یانگ کوراندو 2017

آرشیو قیمت کالا تاریخ
415,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
395,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
367,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
360,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
370,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
375,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
370,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
372,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
375,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
380,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
380,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
395,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
385,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
380,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
395,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
405,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
420,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
415,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
148,785,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲
160,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
155,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
152,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
152,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۴
151,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
151,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۰
152,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱
150,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
149,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۸
152,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 415,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 415,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%