شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1
  زعفران سفیدی ( ریشه )

 • نرخ فعلی:80000
 • بالاترین قیمت ماه:80000
 • پایین ترین قیمت ماه:80000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نمودار تحولات سالانه قیمت درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1

آرشیو قیمت کالا تاریخ
80,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳۰
90,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۱
100,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۷
90,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
110,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
120,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱
110,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
130,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
140,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲
1,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 90,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,000 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 107,778 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 27,778 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.72%