شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1
  زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات

 • نرخ فعلی:8200000
 • بالاترین قیمت ماه:8200000
 • پایین ترین قیمت ماه:7700000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:500,000
 • درصد بیشترین نوسان ماه:6.49%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۱۸

نمودار تحولات سالانه قیمت درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1

آرشیو قیمت کالا تاریخ
8,200,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۸
7,700,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳۰
8,500,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
8,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۱
9,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
9,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۱
9,500,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۷
9,800,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
10,200,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
10,600,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
10,800,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
11,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
11,700,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
10,900,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
10,400,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۵
10,200,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
9,800,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
5,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
5,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 8,557,143 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 357,143 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 9,358,333 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,158,333 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.13%