شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • رنو کولئوس 2017
  رنو کولئوس 2017

 • نرخ فعلی:630000000
 • بالاترین قیمت ماه:630000000
 • پایین ترین قیمت ماه:630000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۵

نمودار تحولات سالانه قیمت رنو کولئوس 2017

آرشیو قیمت کالا تاریخ
630,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
570,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
540,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
535,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
530,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
535,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
540,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
555,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
570,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
560,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
560,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
570,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
580,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
590,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
580,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
590,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
580,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
570,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
560,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
545,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
565,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
560,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
550,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
540,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
538,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
540,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
502,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
495,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
485,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
495,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
505,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
490,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
470,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
480,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
475,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۹
495,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
500,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
540,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
520,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
510,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
500,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
480,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
445,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
415,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
400,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
367,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
365,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
345,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
340,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
335,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
325,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۵
314,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
305,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
312,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
310,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
295,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
290,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
286,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
283,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
287,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
289,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
290,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
292,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۸
296,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
298,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
300,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
297,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
295,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
293,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
291,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
287,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
284,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۷
283,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
278,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
280,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
275,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
273,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۵
270,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
266,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
265,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۵
260,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
250,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
247,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
245,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
240,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲
225,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
224,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
223,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
222,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
221,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
220,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۶
219,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
218,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
219,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
218,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
216,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
218,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
217,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۰
215,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
214,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
213,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
212,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
211,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
210,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
209,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
210,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
209,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
210,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
210,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۰
212,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۴
213,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
214,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۳
215,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
215,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۹
218,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۶
220,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱
225,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۸
226,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
224,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۰
225,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲
220,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 630,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 630,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%