شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • رنو ساندرو - اتوماتیک
  رنو ساندرو - اتوماتیک

 • نرخ فعلی:145000000
 • بالاترین قیمت ماه:145000000
 • پایین ترین قیمت ماه:145000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۲

نمودار تحولات سالانه قیمت رنو ساندرو - اتوماتیک

آرشیو قیمت کالا تاریخ
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
144,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
142,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
115,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
114,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
113,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
112,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
114,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
101,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
99,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
87,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
88,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
77,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
76,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
77,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
82,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
82,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
69,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۸
66,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
63,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
61,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
60,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
59,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
58,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
57,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
56,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
56,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
57,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
56,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
56,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
57,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
56,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
56,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
57,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
56,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
56,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
56,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
56,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
55,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
55,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
55,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
55,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
55,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
55,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
54,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
55,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
54,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
54,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
54,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
54,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
53,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
53,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
53,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
53,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
53,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
53,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۱
53,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
53,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
53,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
54,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
54,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۰
54,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
54,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
54,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۳
54,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
54,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
54,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
54,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
54,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
53,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
54,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
53,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
53,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
53,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
53,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
53,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
53,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۷
52,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱
52,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۵
53,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
53,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
53,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
53,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
53,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۱
53,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۷
53,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳
53,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
53,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
52,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۶
52,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۱۴
52,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۴
52,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۳۱
52,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۴
52,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۷
52,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۴
52,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
52,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۳
52,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۹
52,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۷
52,800,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۸
52,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۳
53,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
50,900,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۱۹
51,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲
53,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۳
53,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۵
53,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۲
53,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۸
52,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱
53,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۳
52,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۳
52,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳۰
52,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۹
52,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۶
52,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۰
51,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
51,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
51,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲
51,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۷
51,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
52,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
52,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
53,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
53,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
52,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
52,400,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
52,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
52,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
51,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
51,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
51,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۷
51,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۴
50,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۳
51,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۲۵
50,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۲۳
51,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۵
51,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
51,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
52,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
52,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
52,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
52,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
52,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
51,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۳
51,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
50,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
50,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
50,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
50,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
50,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
50,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
50,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
51,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
51,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
51,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
51,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
51,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
51,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
50,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۶
50,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
50,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۴

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 145,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 145,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%