شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE
  رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE

 • نرخ فعلی:280000000
 • بالاترین قیمت ماه:280000000
 • پایین ترین قیمت ماه:280000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۵

نمودار تحولات سالانه قیمت رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE

آرشیو قیمت کالا تاریخ
280,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
260,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
260,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
270,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
260,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
255,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
220,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
230,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
225,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
210,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
199,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
192,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
172,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
166,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
169,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
167,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۵
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
155,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 280,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 280,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%